Veel ziekenfondsen betalen een deel van de prijs van jeugdkampen terug. Sommige ziekenfondsen zelfs ook een deel van het lidgeld. Elk volgens hun eigen regels. Doorgaans wordt terugbetaald voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende mutualiteiten en de tegemoetkomingen die ze geven.

Christelijke Mutualiteit

De CM draagt met hun CM-fit & fun voordelen bij in de kosten van verschillende vrijetijdsbestedingen. Ze steunt actieve kinderen en jongeren met een tegemoetkoming van maximaal 20 euro per jaar voor o.a. lidgeld voor jeugdverenigingen en vakantiekampen.

Bond Moyson

Bond Moyson draagt bij in de kosten met een tegemoetkoming van 15 euro per jaar voor sportkampen en kampen georganiseerd door jeugdverenigingen als Chiro, scouts, Joetz, Jeugddienst Bond Moyson, ..

Liberale Mutualiteit

Jongeren van 2 tot en met 18 jaar die tijdens de zomervakantie deelnemen aan een vakantie in binnen- of buitenland krijgen een tussenkomst van 2 euro per overnachting, tot 10 overnachtingen of 20 euro per jaar

Onafhankelijk ziekenfonds

Bij het onafhankelijk ziekenfonds krijg je tot 5 euro per dag, per kinderbijslaggerechtigd kind terug (maximaal tien dagen per kalenderjaar). Je kan deze tussenkomsten ook gebruiken voor sportkampen.

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Ook bij het Vlaams neutraal ziekenfonds krijg je een kampvergoeding voor kinderen tot en met 18 jaar: maximum 30 euro per kalenderjaar.
De kampvergoeding geldt voor bos-, sneeuw- en zeeklassen, jeugd-, sport-, computer- en taalkampen, schoolreizen, speelpleinwerking en het lidgeld van een erkende jeugdvereniging.

Partena Ziekenfonds

Betaalt per kalenderjaar maximum 40 euro voor meerdaagse activiteiten. Dit geldt voor sportkampen, jeugdbewegingskampen, speelpleinwerking, … of meerdaagse activiteiten zonder overnachting. (1 sportdag komt niet in aanmerking!)

Download hier jouw attest!

Via FOS Open Scouting bieden we een deelnamebewijs aan van het huidige scoutsjaar dat zou moeten volstaan bij de ziekenfondsen die een tegemoetkoming aanbieden op het inschrijvingsgeld. Indien dit toch niet het geval zou zijn, laat ons dan gerust iets weten!