Het lidgeld dient om jullie kind(eren) te verzekeren tegen ongevallen. Wij zijn verplicht als eenheid van FOS Open Scouting V.Z.W. jullie kind(eren) te verzekeren. Naast deze verzekering vragen wij nog een kleine bijdrage tot onze werking voor het betalen van materiaal en onkosten. Ons lidgeld bedraagt hierdoor 46 euro voor 1 scoutsjaar. Een scoutsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Tussen deze periode blijft de prijs van het lidgeld gelijk.

Eerste drie keer gratis

De eerste drie opkomsten kan uw kind genieten van een proefverzekering. Hiermee zijn uw kinderen vanaf de inschrijving 3 zondagen verzekerd tegen lichamelijke ongevallen of schade aan derden. Na deze drie zondagen verzoeken wij om het lidgeld over te maken naar onze rekening zodat wij in onze ledenadministratie de verzekering kunnen afsluiten.

Prijs lidgeld

Voor het eerste ingeschreven kind kost het lidgeld 46 euro. Vanaf de inschrijving van een tweede kind bedraagt voor het tweede kind en de daaropvolgende de prijs van 41 euro.

Financiële drempels

Wij willen als eenheid een toffe scoutsnamiddag bieden aan iedereen. Via het SOM-plan (solidariteit op maat)  van onze eenheid en FOS open Scouting kunnen wij de scouts aan een goedkopere prijs aanbieden. Spreek gerust eens de eenheidsleiding aan als u hiervoor verdere informatie wil, wij geven die u met plezier zodat ook uw kinderen een toffe namiddag kunnen beleven.

Samenvatting: Betaling van het lidgeld

 
Betaling lidgeld   Prijs: 46 euro eerste kind, 41 euro vanaf de tweede   Te storten op BE94 9791 5342 5814 met als Mededeling lidgeld Naam + voornaam kind(eren)  

Hopelijk kunnen wij hier meer duidelijk scheppen over de lidgelden. Mocht u nog vragen hebben over lidgelden of andere zaken dan kan u terecht bij de eenheidsleiding via onze contactpagina